۳۰۳۰ نت

۳۰۳۰ نت

تجربیات ۳۰۳۰نتیدومین دوره قرعه کشی پاییزه ۳۰۳۰نت ، آبان ماه ۱۳۹۴

دومین دوره قرعه کشی پاییزه ۳۰۳۰نت ، آبان ماه ۱۳۹۴ انجام شد. برندگان از مشترکینی که سرویس خود را در آبان ماه فعال کرده بودند انتخاب شدند. جایزه ویژه این دوره ۱۰ بسته ۱۰ گیگابایتی ترافیک مودم همراه سی سی نت و به تعداد اعضای خانواده سیم کارت ۳۰۳۰ نت متصل به مودم این شرکت تعیین شده بود.