۳۰۳۰ نت

۳۰۳۰ نت

تجربیات ۳۰۳۰نتیسومین دوره قرعه کشی پاییزه ۳۰۳۰نت ، آذر ماه ۱۳۹۴

سومین دوره قرعه کشی پاییزه ۳۰۳۰نت ، آذر ماه ۱۳۹۴ انجام شد. برندگان از مشترکینی که سرویس خود را در آذر ماه فعال کرده بودند انتخاب شدند. جایزه ویژه این دوره ۱۰ بسته ۱۰ گیگابایتی ترافیک مودم همراه سی سی نت و به تعداد اعضای خانواده سیم کارت ۳۰۳۰ نت متصل به مودم این شرکت تعیین شده بود.